DEN BOSCH - Een medewerkster van de Effectenlijn van de SNS-Bank heeft geprobeerd miljoenen weg te sluizen. De bank heeft haar op staande voet onslagen, zo is vrijdag bekendgemaakt. Vermoedelijk heeft de werkneemster hulp van buitenaf gekregen, zo laat een woordvoerster van SNS weten.

Op Sinterklaasdag heeft SNS politie en justitie over de poging tot fraude geïnformeerd. Aanvankelijk dacht de bank dat er een fout in de administratie was gemaakt, maar later bleek dat de fout juist bewust was gemaakt om het geld weg te sluizen naar een andere rekening.

Volgens de woordvoerder is de zaak aan het licht gekomen door het interne controlesysteem van de bank. Dergelijke zaken komen zo nu en dan voor, ook bij andere banken, weet hij. "Denk bijvoorbeeld aan de Diamantfraude bij de ABN Amro." Hij vreest dat de zaken die aan het licht komen slechts het topje van de ijsberg zijn. Daarom wil SNS zo veel mogelijk openheid betrachten als er eens iets gebeurt.