DELFT - De WAO voor ondernemers moet worden afgeschaft. Die conclusie trekt MKB-Nederland dinsdag op grond van een studie naar de werking van de zogeheten Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). “Het is een rariteit en een onding, die in de hele WAO-discussie gewoon wordt vergeten”, klaagde MKB-voorzitter H. de Boer.

Volgens de organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven kost de WAZ ondernemers buitensporig veel premie, terwijl daar slechts een uitkering op bijstandsniveau tegenover staat. “In feite betalen ondernemers twee keer voor hun uitkering, want zij betalen ook premie voor de bijstand”, stelde De Boer. Hij pleit ervoor de verplichte WAZ-regeling te vervangen door een vrijwillige commerciële verzekering.

Sinds de invoering van de WAZ in 1998 is de regeling MKB een doorn in het oog. Indertijd had de ondernemersorganisatie berekend dat de verzekering ondernemers jaarlijks maximaal 630 euro kost op een inkomen van 14.545 tot 63.636 euro. Inmiddels zou de schade zijn opgelopen tot 1815 euro op een gemiddeld jaarinkomen van .941 euro.

“De WAZ heeft grote negatieve inkomensgevolgen teweeggebracht”, aldus de ondernemersorganisatie. De verzekeringspremie wordt volgens MKB consequent te hoog vastgesteld, met in 2003 een overschot in het WAZ-fonds van bijna 1 miljard euro als gevolg.

De verplichte regeling is volgens de ondernemers vooral oneerlijk, omdat het percentage van de WAZ-verzekerden dat arbeidsongeschikt raakt, veel lager is dan gemiddeld. Jaarlijks zou procent van de ondernemers arbeidsongeschikt raken tegen bijna 11 procent van de WAO-verzekerden. MKB: “Dat is ongeveer de helft lager dan dat van in loondienst werkende personen.”

Het premiebedrag dat ondernemers niet meer hoeven te betalen door afschaffing van de WAZ is volgens MKB beter besteed aan een particuliere verzekering. De ondernemers gaan ervan uit dat commerciële verzekeraars in een markt met circa een miljoen personen en een relatief laag risico op arbeidsongeschiktheid lage premies en hogere uitkeringen kunnen bieden.

Wel is er volgens MKB een overgangsregeling nodig voor de ongeveer 53.000 arbeidsongeschikten die momenteel een WAZ-uitkering ontvangen. De ondernemersorganisatie stelt voor de circa 1 miljard euro overschot in het WAZ-fonds hiervoor te gebruiken; daarmee zouden de huidige WAZ'ers twee jaar kunnen worden doorbetaald.