AMSTERDAM - Het aantal werkzoekenden zonder baan in de kaartenbakken van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is voor het eerst in vijf jaar onder de half miljoen gezakt. Bovendien weten ook meer oudere werklozen volgens het voormalige Arbeidsbureau een baan te vinden.

Dat blijkt uit de maandelijkse 'Nieuwsflits Arbeidsmarkt' die het CWI donderdag publiceert. In juni stonden bij het voormalige Arbeidsbureau 499.619 werkzoekenden zonder baan ingeschreven. Dat betekent een afname van 2,6 procent, ofwel 13.288 werklozen, ten opzichte van de voorgaande maand.

Opgetogen

Het CWI is opgetogen dat werkzoekende 45-plussers nu ook meer profiteren van de aantrekkende economie. Zo daalde het aantal werklozen van 45 tot 55 jaar met 2,5 procent en dat is bijna evenveel als gemiddeld.

Vorig jaar juni bleef deze leeftijdsgroep nog flink achter (met een daling van 1,6 procent ten opzichte van een gemiddelde afname van 2,6 procent).

55-plussers

Wel stromen jongere werklozen nog altijd sneller uit de bestanden van het CWI. De grootste daling is in juni gemeten onder 25- tot 35-jarigen met 4,2 procent. Ook blijven 55-plussers nog flink achter met een afname van 1,1 procent, maar het is wel beter dan de daling van 0,5 procent die deze groep vorig jaar juni kende.

Ongeschoold

Verder blijft het voor laag geschoolden lastiger op de arbeidsmarkt dan voor hoog opgeleiden. Bijna een derde van de ongeschoolde beroepsbevolking is volgens het CWI werkzoekend, terwijl dit voor 10,9 procent van de mensen met een opleiding op vmbo-niveau geldt en op hbo-niveau voor 3,4 procent.

Vacatures

In het eerste half jaar werden bij het CWI ruim 156.000 vacatures ingediend door werkgevers. Vooral in de (detail)handel, horeca, openbaar bestuur, zorg en welzijn is veel vraag naar personeel. Ook zijn meer werkvergunningen afgegeven voor buitenlandse krachten, vooral voor werk in de tuinbouw en productiearbeid.

Ontslagaanvragen

Tegelijkertijd is er ook een daling van het aantal ontslagaanvragen door werkgevers. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft het CWI 10.784 ontslagvergunningen verleend. Dat is ruim de helft minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.