VOORBURG - Ongeveer 190.000 Nederlandse volwassenen hadden op 31 december 2006 een half jaar lang geen premie betaald voor de zorgverzekering, terwijl ze wel een verzekering hadden afgesloten. Dat is 1,5 procent van het totaal.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde maandag vast dat ontvangers van een uitkering, eenoudergezinnen, ongehuwde stellen met kinderen en allochtonen relatief vaak wanbetaler zijn.

Door de wanbetalers wordt maandelijks ongeveer 17 miljoen euro aan premies niet betaald.

Verschil

Het CBS-aantal ligt lager dan het door de verzekeraars gerapporteerde aantal van 240.000 op 1 januari 2007. Dat verschil schrijft het CBS toe aan het feit dat alleen inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in een gemeente in Nederland zijn meegeteld.

Daarnaast hebben de zorgverzekeraars hun registraties opgeschoond en zijn er verzekerden die ondertussen wèl hun premie hebben betaald.

Uitkering

Van de personen met een bijstandsuitkering had 4,5 procent de zorgverzekeringspremie minstens een half jaar niet betaald. Dat is drie keer zo veel als het gemiddelde van alle Nederlanders.

Personen met een werkloosheidsuitkering zijn ruim twee keer zo vaak als gemiddeld wanbetaler. Van de het totaal aantal wanbetalers heeft ongeveer 40.000 een uitkering.

Allochtonen

Van de allochtonen had 3 procent eind 2006 de premie minstens een half jaar niet betaald. Dat is bijna drie keer zo veel als bij autochtonen. Vooral Antillianen en Arubanen waren naar verhouding minder genegen om de premie te betalen (10 procent).

Ook onder Surinamers (6 procent) en onder Marokkanen (4 procent) bevonden zich vaker wanbetalers. Van de wanbetalers is ruim 70.000 van allochtone afkomst.