FRANKFURT - De roep om een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag klinkt steeds luider. President H. Sinn van het Duitse IFO-instituut voor economisch onderzoek meent dat de rente al veel eerder verlaagd had moeten worden, zo zegt hij zondag in Welt am Sontag.

De verlaging zou volgens Sinn onder meer de Duitse banken helpen. Die hebben het financieel moeilijk door de stagnerende economie en failliete klanten. De president van de Duitse Bundesbank, E. Welteke, had vrijdag al gezinspeeld op een renteverlaging. Hij stelde dat de lagere economische groei en inflatie ruimte boden voor monetaire maatregelen.

Vorige week zaterdag gaf ook ECB-president W. Duisenberg een krachtig signaal dat de ECB overweegt de rente te verlagen. Hij had gezegd dat de Europese bank klaar staat om maatregelen te nemen als blijkt dat de economiën in de eurozone verder verslechteren. Duisenberg sprak in Parijs tijdens de bijeenkomst van zeven rijkste industrielanden, de zogeheten G7-top.