AMSTERDAM - Nederlanders kunnen binnenkort een paspoort aanvragen in de gemeente van hun keuze. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het aanvragen van een reisdocument in een gemeente naar keuze wordt mogelijk door een centrale reisdocumentenadministratie, die online te raadplegen is door gemeenteambtenaren.

De belangrijkste reden voor het veranderen van een gemeentelijke reisdocumentenadministratie naar een landelijke administratie, is het tegengaan van identiteitsfraude. Met het nieuwe systeem kunnen de instanties beter controleren of de door een aanvrager opgegeven gegevens juist zijn.

Zo kan worden gecontroleerd of de aanvrager al in het bezit is van een Nederlands reisdocument of dat een document als gestolen of vermist is opgegeven. Ook voor de uitgevende instanties op de Nederlandse Antillen en Aruba komt de meest actuele informatie straks direct beschikbaar.

Pasfoto

Eerder werd al bekend dat gemeenten vanaf juni 2009 de pasfoto voor een reisdocument gaan maken aan de afhaalbalie. Veel mensen brachten pasfoto's mee die niet voldeden aan de wettelijke vereisten die werden gesteld aan de foto's.