STRAATSBURG - Het Europees Parlement is ontevreden over het akkoord dat de Europese Commissie met de Verenigde Staten heeft gesloten over gegevens van vliegtuigpassagiers.

Volgens het akkoord mogen de VS lange tijd persoonlijke gegevens bewaren van Europeanen die de oceaan overvliegen. Europarlementariër Sophie in 't Veld van D66, die meeschreef aan de resolutie die het Parlement donderdag heeft aangenomen, vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling.

"Onder de dreiging van terrorisme geven we carte blanche aan overheidsinstellingen, die nu alles over ons mogen weten. Het stoort me hoe we met onze democratie omgaan."

Omdat het Europees Parlement geen inspraak heeft op justitiële onderwerpen, heeft de aangenomen resolutie geen juridische gevolgen voor het akkoord met de VS. Wel moeten nog alle nationale parlementen van de 27 EU-lidstaten het akkoord ratificeren.

Gemoederen

Tijdens het debat hierover in het Europees Parlement liepen de gemoederen hoog op. Commissaris Franco Frattini (Justitie), die de onderhandelingen met de Amerikanen voerde namens de Europese lidstaten, presenteerde het akkoord als een verbetering ten opzichte van de vorige overeenkomst.

Volgens hem is bijvoorbeeld het aantal persoonlijke gegevens dat moet worden overgedragen afgenomen en worden Europese burgers bij misbruik van de informatie beschermd door de Amerikaanse privacywet. "Dit akkoord beschermt de mensenrechten, want de terroristen willen juist die mensenrechten vernietigen", voegde de Italiaan daaraan toe.

Ramp

Maar volgens Nederlandse Europarlementariërs komt van de bescherming in praktijk niets terecht. "Als je het akkoord goed leest, zie je dat er veel open definities en uitzonderingen in zitten", zei In 't Veld. "Ik vind het een ramp."

Volgens Kathalijne Buitenweg van GroenLinks is de hoeveelheid informatie die de VS ter beschikking krijgt helemaal niet teruggebracht. Ze daagde Eurocommissaris Frattini uit aan te wijzen wat er dan precies veranderd was. De commissaris moest het antwoord schuldig blijven.

Ook de VVD stelde zich kritisch op. Volgens Jeanine Hennis is nooit aangetoond dat de overdracht van passagiersgegevens daadwerkelijk effectief is bij het bestrijden van terrorisme.