AMSTERDAM - Kabelbedrijf UPC schrijft 1,5 miljard af op de waarde van de activa. Dat bedrag komt ten laste van het resultaat over 2002, zo heeft het bedrijf vrijdag voorbeurs meegedeeld.

Het kabelbedrijf vergadert vrijdag met zijn schuldeisers over financiële herstructurering. UPC zegt hiermee de boekhouding aan te passen aan Amerikaanse regels (US GAAP).

De afwaardering van 1,5 miljard vloeit voort uit een analyse van alle waarden en bezittingen per 1 januari vorig jaar. UPC is momenteel bezig op basis van de peildatum 31 december 2002 nog een herwaardering uit te voeren. De uitkomst van die meting wordt pas in de loop van maart bekend, maar UPC sluit niet uit dat ze zal resulteren in een extra last die "aanzienlijk" van omvang is.

Verder maakte het bedrijf bekend dat het zijn volle dochter Cable Network Zuid-Oost Brabant heeft verkocht aan de First National Bank of Israel. Daarmee is UPC af van een niet nader omschreven schuld aan de bank.