UTRECHT - Na een uitzending van het consumentenprogramma Radar waarin het nut en de veiligheid van cholesterolverlagers in twijfel werd getrokken, is het gebruik van deze middelen sterk verminderd. Dat blijkt uit een onderzoek van een Haagse apotheker.

"Als ik mijn apotheek als voorbeeld neem: in de periode voor Radar had ik 56 mensen die met de middelen stopten en in de periode erna 100", zegt apotheker Steven Smits deze week in het blad Medisch Contact. Smits verrichtte het onderzoek samen met drie collega's in Deventer, Raalte en Amsterdam.

Aanleiding voor het onderzoek waren de opmerkingen van een gepensioneerde cardioloog, die cholesterolverlagers (ook wel statines genoemd) in het TROS-consumentenprogramma Radar als nutteloos kwalificeerde.

Dat kwam hem op fel protest van de cardiologenvereniging NVVC en het Nederlands Huisartsen Genootschap te staan.

Vragen

"We merkten dat er bij patiënten veel vragen leefden en dat het aantal statinegebruikers na de uitzending sterk fluctueerde", zegt Smits. Samen met drie collega's besloot Smits een zoekopdracht uit te voeren via het Apotheek Informatie Systeem.

"Als nulmeting namen we het statinegebruik in de vier maanden voor de uitzending, de resultaatmeting deden we op basis van het gebruik in de vier maanden na de uitzending. Om seizoensinvloeden uit te sluiten hebben we het statinegebruik ook in dezelfde periode van 2006 in de vergelijking meegenomen."

Patiënten

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal patiënten dat na de uitzending is gestopt met statinegebruik, bijna is verdubbeld. Alleen de apotheek in Amsterdam liet een ander beeld zien.

Smits: "Die collega zei van tevoren al gekscherend dat de mensen in zijn wijk niet naar Radar kijken, maar alleen naar programma's die via de schotel zijn te ontvangen."

Onderzoek

Naar aanleiding van de uitzending heeft de PvdA in het Europees Parlement onafhankelijk EU-onderzoek naar cholesterolverlagers gevraagd. Eén miljoen Nederlanders slikt dergelijke medicijnen.