AMSTERDAM - Het huidige wao-beleid van de Nederlandse overheid weerhoudt mensen van hetvinden van een baan. Dat schrijft de Oeso, de organisatie van dertig rijkstelanden, in een rapport over arbeidsongeschiktheid in de Oeso-landen, aldus deVolkskrant vrijdag.

In Nederland wordt meer dan 20 procent van het budget voor sociaal beleidbesteed aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, terwijl dat in de meeste andereOeso-landen zo`n 10 procent is. De Oeso concludeert dat er ´acute hervormingen’van het wao-stelsel nodig zijn.

De overheid zou arbeidsongeschikten individueler dienen te benaderen,revalidatiepakketten moeten aanbieden en nadrukkelijk moeten verplichten omwerk te zoeken. Daarnaast zouden bedrijven die gehandicapten in dienst nemen,extra subsidies verdienen.