AMSTERDAM - Zijn vermogen is gekrompen, maar toch staat Microsoft-grondlegger Bill Gatesdit jaar weer bovenaan de lijst van rijkste mensen op aarde volgens hetAmerikaanse tijdschrift Forbes. Gates' vermogen is met 40,7 miljard dollar 23procent kleiner dan vorig jaar en ook veel andere rijken op de lijst zijnminder rijk dan voorheen. Gates heeft zijn vermogen in vijf jaar tijd 60procent zien afnemen.

Gates voert de lijst van Forbes, waarop alle miljardairs staan vermeld, alnegen jaar aan. Voor de derde achtereenvolgende keer is het aantal miljardairsgedaald, met 21 dit keer. De lijst telt nu nog 476 namen, waaronder die vantheaterproducent Joop van den Ende (1,1 miljard dollar) en televisieproducentJohn de Mol (1 miljard dollar), die respectievelijk op de 386ste en de 427steplaats staan.

Heineken

De lijst vermeldt nog twee Nederlanders: Heineken-topvrouwCharlene de Carvalho (3,7 miljard dollar, 88ste plaats) en John Fentener vanVlissingen van WorldTravel BTI (1,4 miljard dollar, 303de plaats), plus éénBelg, financier Albert Frere, die net als De Mol op de 427ste plaats staat.

Ook net zo rijk als De Mol is Oprah Winfrey, die dit jaar als eerste zwartevrouw de Forbes-lijst heeft gehaald.

De jongste miljardair is de Duitser Albert von Thurn und Taxis, die toen hijvorig jaar 18 werd 1,5 miljard dollar erfde. Inmiddels is hij 19. Er staan 37vrouwen op de lijst. De gezamenlijke rijken zagen hun totale vermogen tenopzichte van vorig jaar dalen van 1,54 biljoen dollar naar 1,4 biljoen dollar.