DEN HAAG - Vier op de tien mensen in de bijstand kan nu niet aan de slag in een betaalde baan of via gesubsidieerd werk. Door onder meer fysieke of psychische belemmeringen en een hoge leeftijd blijven voorlopig ongeveer 123.000 personen langdurig aangewezen op een bijstandsuitkering om in hun levenonderhoud te voorzien.

Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de vereniging van directeuren van sociale diensten (Divosa) die woensdag in Den Haag werd gepresenteerd. Divosa-voorzitter Tof Thissen sprak van een positieve trend, want vorig jaar werd nog verwacht dat de helft van de mensen in de bijstand nooit aan de slag zou komen. Daarvoor werd zelfs 80 procent van de bijstandsgerechtigden afgeschreven.

Het aantal mensen in de bijstand nam de afgelopen jaren ook af van 328.000 eind 2005 tot 297.000 dit voorjaar. Met de groeiende economie wordt verwacht dat deze daling doorzet.

Leunen

Maar staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken waarschuwde gemeenten niet achterover te leunen.De bewindsman is bezorgd, omdat zeven van de tien gemeenten geen arbeidsmarktbeleid hebben ontwikkeld.

Ook laten veel gemeenten volgens hem nog bijstandsbudgetten liggen voor scholing en re-integratietrajecten. "Het economisch klimaat zit mee, maar straks als er weer een dip is dan komt het op eigen beleid aan", stelde hij.

Samenwerken

Aboutaleb riep gemeenten op meer samen te werken met werkgevers, Kamers van Koophandel en onderwijsinstellingen in de regio. Zo kan de lokale economie worden versterkt, komen er banen bij en worden werkzoekenden beter bij- of omgeschoold naar de behoefte van werkgevers.

De staatssecretaris gaat na de zomer het land in om de partijen tijdens grote bijeenkomsten in de regio meer bij elkaar te brengen.

Kern

Door een regionale aanpak kan volgens Aboutaleb misschien "de harde kern" in de bijstand kleiner worden. "Het is als een hard pakje boter uit de koelkast. Je kan er altijd wel een laagje afschrapen."

Sommigen zullen volgens de bewindsman wellicht nooit een 'normale' betaalde baan krijgen, maar ze kunnen wel met wat loonkostensubsidie voor de werkgever een deel van het loon verdienen. "Dat is altijd beter, dan de rest van je leven een uitkering."

Direct

Momenteel kan volgens de sociale diensten circa 30 procent, ofwel 87.000 mensen, in de bijstand direct aan het werk. Een even grote groep kan met subsidies aan werkgevers en gesubsidieerde arbeid, bijvoorbeeld via de sociale werkplaats, aan de slag.

Dan blijft circa 40 procent, ongeveer 123.000 mensen, over die de harde kern vormt.