AMSTERDAM - De overheid moet zich meer inspannen voor het behoud van het boerenlandschap. Dat kan bijvoorbeeld door boeren een vergoeding te geven voor landschapsbeheer. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren. Onderwerp van gesprek was de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Boeren willen graag maatregelen nemen ter bescherming van het milieu en ter aanpassing van energiegebruik. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de uitvoerbaarheid van regels en de betrouwbaarheid van subsidieregelingen.

Veel boeren vinden dat de Nederlandse landbouw, en in het verlengde daarvan het GLB, meer gericht moet zijn op duurzaam ondernemen.

Positief

Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt vandaag dat Nederlanders over het algemeen positief denken over boeren. De ondervraagden onderschrijven het voornemen van het kabinet om inkomenssteun voor boeren te koppelen aan door hen te verlenen maatschappelijke diensten voor landschap, natuur, dierenwelzijn, milieu en voedselkwaliteit.

De gesprekken en het onderzoek van TNS Nipo zijn ter voorbereiding van een Nederlandse visie op een nieuw Gemeenschappelijk Europees Landbouw Beleid. Op 24 juli gaat een internetdiscussie over de nieuwe Nederlandse visie van start.

Discussie

Deze discussie op de website van het ministerie van LNV duurt tot 10 september. Op die dag bezoekt Europees Landbouwcommissaris Mariann Fischer-Boel Nederland. Minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) presenteert dan de Nederlandse visie op het Europees beleid.