AMSTERDAM - De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) heeft bijjustitie aangifte gedaan tegen Ahold-topman C. van der Hoeven. Dat heeftSOBI-voorzitter P. Lakeman donderdag gezegd.

SOBI: 'Leg beslag op eigendommen Van der Hoeven!' (video)

De klacht betreft heling of medeplichtigheid aan verduistering. Ahold zouniet te goeder trouw hebben gehandeld bij het verwerven van de resterendeaandelen in het samenwerkingsverband met het Argentijnse Velox. Aholdbetaalde juli vorig jaar 492 miljoen dollar om volledig eigenaar te wordenvan het samenwerkingsverband Disco Ahold International Holding. Die bezit winkels in Latijns-Amerika.

Volgens Lakeman is het geld dat daarvoor is betaald kort gezegd nietterechtgekomen bij de betreffende banken, die aandelen in onderpand hadden,maar vermoedelijk bij de eigenaren van de Velox Groep, de vier gebroedersPeirano.

De banken waar het om draait zijn ook onderdeel van de Velox Groep en kwamenafgelopen zomer in de problemen. Tegen de broers werd eind juni eeninternationaal arrestatiebevel uitgevaardigd wegens illegale bancairetransacties. Inmiddels zitten vader Peirano en mogelijk alle vier zijn zonenal vast in afwachting van hun rechtszaak.

De klacht tegen Van der Hoeven is persoonlijk en niet tegen de vennootschap.Lakeman vindt dat de vertrokken bestuurder persoonlijk aansprakelijk is, ookomdat hij hoofd juridische zaken was. Van der Hoeven stapte maandag op toende boekhoudkundige malversaties binnen het Ahold-concern bekend werden.