AMSTELVEEN - De lonen zijn het afgelopen jaar met gemiddeld met 3,45 procent gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van ADP, dat voor de loonstrookjes zorgt van bijna een miljoen Nederlanders.

De stijging is bijna een procentpunt hoger dan de deelnemers aan het onderzoek een jaar eerder verwachtten.

Ruim de helft (58 procent) van de vijfhonderd organisaties die aan het onderzoek hebben meegedaan, heeft problemen met het werven van personeel door de krapte op de arbeidsmarkt. Een kwart van hen heeft daarom het beloningsbeleid aangepast.

Schoonmaker

De algemeen directeur krijgt met gemiddeld 106.500 euro het meest betaald, zo blijkt uit het onderzoek. De schoonmaker verdient met een gemiddelde van 21.800 euro het minste.

Mannen verdienen gemiddeld genomen 18 procent meer dan vrouwen in een eenzelfde functie. Uitschieter is het hoofd boekhouding: een vrouw in deze functie verdient 30 procent minder dan haar mannelijke collega.

Vrouwen

Er zijn ook functies waarin vrouwen meer verdienen. Een vrouwelijke manager kwaliteitszorg krijgt 61.000 euro, 11,72 procent meer dan haar mannelijke collega die het moet doen met 54.600 euro.