AMSTERDAM - Bedrijven zullen hun koudwatervrees moeten overwinnen voor het aannemen van hoger opgeleid allochtoon personeel.

"Steeds meer allochtonen zijn hoger opgeleid en dat zullen bedrijven moeten inzien. Bedrijven die niet meegaan, missen de trein", aldus bestuursvoorzitter Jan Arie van Barneveld van detacheringsbureau Brunel.

Werkloosheid

Een reclamespotje waarbij een allochtone jongen zijn naam onderaan zijn sollicitatiebrief verandert in 'De Vries', geeft aan hoe zwaar het soms is om als allochtone jongere werk te vinden.

Terwijl de werkloosheid onder de gehele beroepsbevolking onder de 5 procent ligt, is dat bij niet-westerse allochtonen gemiddeld 15 procent, zo geven cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. Marokkanen en Antillianen/Arubanen zitten daarbij boven het gemiddelde, Surinamers zitten eronder.

Inhaalslag

Allochtonen zijn wel bezig met een inhaalslag. Het percentage allochtone medewerkers dat Brunel bijvoorbeeld in dienst heeft, stijgt gestaag, zegt Brunel.

In Amsterdam heeft Brunel Engineering, een van de onderdelen van het bedrijf, bijna 30 procent allochtonen in zijn bestand, voornamelijk Turken, Marokkanen en Surinamers. In heel Nederland is dat ongeveer een vijfde.

Studenten

Ook het percentage allochtone studenten in het hoger onderwijs stijgt. Het aantal allochtone studenten kwam het voorbije studiejaar uit op 125.000. Dat is volgens cijfers van het CBS een verdubbeling ten opzichte van twaalf jaar geleden. Allochtonen vormen nu 20 procent van alle studenten in het hoger onderwijs.

Het is een kwestie van wennen, vindt Van Barneveld. "Misschien vinden bedrijven het nog steeds eng om buiten begane paden te gaan. Er zijn bedrijven met koudwatervrees."

Krapte

Mede door de nog steeds bestaande krapte op de arbeidsmarkt in de industriële sector krijgt Brunel het stijgende aantal allochtone studenten vrij gemakkelijk aan het werk. Volgens Van Barneveld maken allochtonen beter kans werk te krijgen als ze via een detacheringsbureau de arbeidsmarkt betreden.

Allochtonen weten de weg naar werk soms moeilijk te vinden. Van Barneveld: "Ze weten niet goed waar ze moeten zijn voor werk. Het is dan aan de bedrijven om hen te vinden."

Doel

Van Barneveld vindt dat de samenleving niet krampachtig bezig moet zijn om allochtone studenten aan het werk te krijgen. "Het aannemen en detacheren van allochtoon personeel moet niet een doel op zich zijn." Brunel legt er dan ook niet de nadruk op bij het uitbreiden van het personeelsbestand.

Allochtonen komen volgens Van Barneveld nu wel gemakkelijker aan werk dan een paar jaar geleden. Volgens Van Barneveld is dat een natuurlijk proces. "Vroeger hadden we moeite met de Indonesiërs die naar Nederland kwamen. Zij zijn nu volledig geïntegreerd. Ik ben ervan overtuigd dat alle problemen die we nu maken over tien jaar voorbij zijn. Dan zijn we er volledig aan gewend."