DEN HAAG - Het budget van het ministerie van Defensie moet meestijgen met de economische groei. Minister Eimert van Middelkoop oppert dat zondag in een interview met De Telegraaf.

"Als je niet terecht wilt komen in een situatie waar de Nederlandse krijgsmacht dezelfde allure heeft als de Belgische, dan moet je gaan nadenken welke financiële middelen nodig zijn om deze krijgsmacht in stand te houden", zegt hij.

Stoppen

Van Middelkoop wijst erop dat de Nederlandse uitgaven voor Defensie al sinds 1990 teruglopen als percentage van het bruto nationaal product (bnp). "Dat moet echt een keer stoppen."

De minister stelt voor om, net als bij de uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking, een vast percentage van het bnp voor Defensie aan te houden.

Welvaart

Van Middelkoop zegt dat Nederland "met zijn enorme welvaart en zijn enorme internationale oriëntatie" bereid moet blijven inspanningen te verrichten zoals in Uruzgan.

"Dat betekent dat je niet mag afdoen aan je ambitieniveau. Dat moet een deel van de politieke eer van Nederland zijn."

Steun

Van Middelkoop verwacht van het kabinet extra financiële steun voor de problemen op zijn begroting, die deels het gevolg zijn van de missie in Uruzgan.

Hoeveel geld hij van PvdA-minister Wouter Bos van Financiën gaat vragen, wil hij niet zeggen. Maar hij merkt van zijn collega's in het kabinet "een serieuze betrokkenheid. Ook van de PvdA."

Verspreking

Van Middelkoop (ChristenUnie) gaat ook in op zijn 'verspreking' van tien dagen terug, toen hij publiekelijk verklaarde dat Nederland de 'intentie' heeft om de Uruzgan-missie te verlengen.

Volgens critici maakte hij het daarmee voor Nederland moeilijker om een NAVO-partner te vinden voor de missie. Maar Van Middelkoop, die in de Tweede Kamer excuses heeft aangeboden voor zijn woorden, denkt dat ze "geen enkel effect" hebben gehad op de internationale wereld. "Zo naïef zijn ze niet. Dat is allang weer vergeten."

Van Geel

Het wetenschappelijk instituut van het CDA hield eerder dit jaar al een pleidooi om op termijn een vast percentage van het bnp voor Defensie te bestemmen. CDA-fractieleider Pieter van Geel reageerde toen gereserveerd. "Deze wens is aantrekkelijk, maar de kans dat dit gaat gebeuren is gering."