AMSTERDAM - De columnist van de website Beursgorilla.nl is er niet in geslaagd om hethuis van de voormalig topman van Ahold, Cees van der Hoeven, te bezetten.

Woensdag kondigde hij aan de kapitale villa te willen bezetten omdat hij vindtdat de opbrengst van het huis, dat op dit moment voor ruim 9 miljoen euro tekoop staat, ten goede moet komen aan aandeelhouders van Ahold. Het huis bleekte goed beveiligd. Ook door zich voor te doen als potentiële koper kreeg hijgeen toegang.

Volgens de columnist moet de ex-topman een deel van z'n salaris terugbetalenaan Ahold: "Het forse salaris van de heer van der Hoeven is betaald door deaandeelhouders. Als Van der Hoeven z'n werk had gedaan, en goed had opgelet,was dit allemaal niet gebeurd. Nu blijkt dat hij een wanprestatie heeftgeleverd, kan het niet zo zijn dat hij in luxe blijft leven. De aandeelhoudersdienen een fors deel van hun geld terug te krijgen."

Via het water

Gedupeerde aandeelhouders van Ahold die de actie steunen, hebben hemaangemoedigd om alsnog een poging te wagen het huis te bezetten. Volgens éénvan hen zou het huis via het water wel te benaderen zijn. De columnist heeftechter aangegeven dat het hem met name ging om de tegenstelling tussen de luxewaarin van der Hoeven leeft, en de armoede die particuliere beleggers voelendoor het koersverlies.