DEN HAAG - Zorginstellingen moeten met ingang van volgend jaar zelf gaan investeren in hun gebouwen. De kosten mogen ze doorberekenen in de tarieven van de zorg die ze leveren. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Ab Klink (Volksgezondheid).

In het regeerakkoord was al afgesproken dat ziekenhuizen op eigen benen komen te staan wat betreft hun huisvesting. De gedachte is dat ze zorgvuldiger omgaan met investeringen en meer oog hebben voor de behoefte aan zorg als ze zelf verantwoordelijk zijn voor de kapitaallasten.

Papierwerk

Verder zal het papierwerk voor de ziekenhuizen afnemen. Wel moet zeker zijn dat de investeringen de levering van zorg niet in de weg staan, dat de kwaliteit op peil blijft en dat het opgebouwde vermogen voor de zorg behouden blijft.

Het kabinet besliste vrijdag nog over een aantal ander zaken die al op stapel stonden, zoals de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier, dat waarschijnlijk volgend jaar ingevoerd wordt, en meer inzicht voor patiënten in de kwaliteit die ziekenhuizen leveren. Ook wordt hun rechtspositie beter.

Compensatie

Zorgverzekeraars krijgen een compensatie voor mensen die hun premie niet betalen, op voorwaarde dat ze deze niet royeren. Voor zorg aan illegalen die zelf de rekening niet kunnen betalen, kan een ziekenhuis een bijdrage van de overheid krijgen.

Ook stemde de ministerraad in met een regeling voor kinderen die in Nederland mogen blijven maar door papieren rompslomp nog geen verblijfsvergunning hebben.