VATICAANSTAD - Amerikanen blijven de belangrijkste donateurs van het Vaticaan, ook al hebben de seksschandalen waarbij priesters betrokken waren, het vertrouwen van velen van hen in de Rooms-Katholieke Kerk verminderd.

Vorig jaar stonden de Amerikanen op de eerste plaats "net als in de jaren daarvoor", zei de president van de Vaticaanse prefectuur voor economische aangelegenheden, kardinaal Sergio Sebastiani, vrijdag tijdens een persconferentie.

Voorspelling

Sebastiani, die een toelichting gaf op de financiële resultaten in 2006, herinnerde eraan dat de Amerikaanse media hadden voorspeld dat de seksschandalen tot vermindering van de donaties aan het Vaticaan zouden leiden.

"Wat het Vaticaan betreft is dat niet het geval, maar ik weet niets over de schenkingen van de Amerikanen aan hun bisdommen", zei de kardinaal.

Schandalen

De schandalen hebben diverse Amerikaanse bisdommen veel geld gekost. Het aartsbisdom Los Angeles bijvoorbeeld stemde er eind vorig jaar mee in 60 miljoen dollar uit te trekken voor 45 slachtoffers van priesters die zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt. Andere bisdommen zagen zich gedwongen een deel van hun onroerend goed te verkopen of zich failliet te laten verklaren.

De financiële gevolgen van de schandalen hebben ertoe geleid dat de Verenigde Staten bij de verplichte afdrachten van de bisdommen aan het werk van het Vaticaan niet meer bovenaan staan. De Duitse bisdommen hebben de eerste plaats overgenomen.

Overschot

Eerder deze week was al bekend geworden dat het Vaticaan in 2006 een overschot van 2,4 miljoen euro had. De kosten voor onder meer de salarissen van de 2704 medewerkers, de krant Osservatore Romano, Radio Vaticaan en de nuntiaturen bedroegen ruim 225 miljoen euro. Daar stond ruim 227 miljoen aan inkomsten tegenover.