DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer gaat een onderzoek instellen naar de bedrijfsvoering bij de publieke omroep. De Tweede Kamer heeft donderdag een motie van die strekking van CDA-Kamerlid Frans de Nerée aangenomen.

Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken hoe de publieke omroep wordt gefinancierd (inclusief reclamegelden) en hoe de publieke en private geldstromen worden gescheiden bij de omroeporganisaties.

De Kamer wil dat het Rekenkamerrapport volgend jaar op de derde woensdag van mei, de jaarlijkse Verantwoordingsdag, wordt gepubliceerd.