DEN HAAG - WAO'ers die mogelijk recht hebben op een hogere uitkering, worden daarover door het uitkeringsinstituut UWV onvoldoende geïnformeerd volgens een meerderheid van de Tweede Kamer.

Zowel regeringspartijen CDA en PvdA als oppositiepartijen SP en GroenLinks deden donderdag tijdens een debat met minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken daarover hun beklag.

Onder meer de vakcentrale FNV trok deze week bij de Kamer aan de bel over onduidelijke brieven die WAO'ers krijgen van het UWV. Maar Donner zei de ophef niet te begrijpen.

Volgens hem heeft het UWV bijvoorbeeld met de Cliëntenraad van uitkeringsgerechtigden overleg gevoerd over de informatie aan WAO'ers die door andere keuringscriteria mogelijk recht hebben op een hogere uitkering.

Keuring

Zo moet van 37.000 arbeidsongeschikten de (her)beoordeling opnieuw worden verricht. Bij hun keuring is namelijk uitgegaan van een 38-urige werkweek, terwijl zij gemiddeld meer uren per week werkten toen zij ziek werden.

Dossier

Ook moet het dossier opnieuw worden bekeken van tienduizenden WAO'ers die nu 47 jaar zijn en herkeurd zijn volgens nieuwe, strengere normen. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit om negatieve effecten van de aangescherpte keuringen per 1 juli 2004, ongedaan te maken voor arbeidsongeschikten die op deze datum 45-plus waren.

Stress

Maar volgens PvdA-Kamerlid Ton Heerts raken nu veel WAO'ers door de brieven van het UWV over de herbeoordeling in de stress, terwijl de nieuwe keuring alleen een hogere uitkering kan opleveren en geen lagere.

Herbeoordelingen wekken bij sommigen volgens hem dusdanig negatieve reacties op dat ze er liever voor kiezen om deze keuring aan zich voorbij te laten gaan.

Communicatie

SP'er Paul Ulenbelt wil dat bij de UWV-informatie "met grote letters bovenaan staat dat de herbeoordeling van herbeoordeelden niet leidt tot een verlaging". Donner zegde uiteindelijk toe dat hij toch gaat bekijken of er nog "verbetering in de communicatie" mogelijk is.