AMSTERDAM - De ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat hebben onder druk van de bouwsector er alles aan gedaan om tot lagere berekeningen van fijnstofwaarden in Nederland te komen. Veel bouw- en wegenprojecten zijn sinds 2002 door de Raad van State stilgelegd, omdat zij niet voldeden aan de normen voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht, schrijft de Volkskrant donderdag.

Volgens Menno Keuken, hoofd afdeling Luchtkwaliteit en Klimaat van kennisinstituut TNO hebben de ministeries de grenzen van de Europese wet gezocht om de laagste waarden voor fijnstof in de lucht te berekenen. Sommige voorstellen van bestuurders die de wetenschappers te ver gingen, zouden door TNO zijn afgeraden.

"Door de EU-norm veranderde fijnstof van een gezondheidsprobleem in een bestuurlijk probleem. Aan de ene kant kwamen we er achter dat we in het verleden te hoge waarden hadden berekend. Aan de andere kant zijn aanpassingen voorgesteld waardoor de waarden lager uitvielen. Daarin werd wel eens doorgeschoten", licht Keuken toe in de krant.

Luchtvervuilingskaarten

Uit de jaarlijkse luchtvervuilingskaarten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt volgens de Volkskrant dat Nederland de laatste jaren steeds schoner wordt. Dit komt deels doordat de auto's steeds schoner worden maar ook het hanteren van andere reken- en meetmethodes zou hier de oorzaak van zijn.

Met Nederlandse regelgeving van twee jaar geleden werd aan de bouwers tegemoet gekomen. Zo kon de concentratie zeezout in de lucht worden afgetrokken en vervuiling op de ene locatie kon worden gecompenseerd door schonere lucht op een andere plaats, schrijft de krant.

Geen druk

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt in de krant dat er geen druk is uitgeoefend op de onderzoeksinstituten om naar lagere waarden toe te rekenen. "Wel hebben de betrokken ministeries hen aangespoord tot het nadenken en versneld uitwerken van de juiste methodes en berekeningen, omdat de luchtkwaliteitsproblemen vragen om een spoedige aanpak", zegt de woordvoerder.

De Europese Unie stelde in 1999 grenswaarden op voor fijnstof in de lucht. Die werden in 2001 in Nederlandse wetgeving opgenomen wat voor grote problemen bij bouwprojecten zorgde. De Eerste Kamer stemt 10 juli over de nieuwe wet Luchtkwaliteit.