DEN HAAG - De PvdA en de ChristenUnie hebben woensdag in de Tweede Kamer tal van kritische vragen op tafel gelegd over het kabinetsvoorstel om het ontslagrecht te versoepelen. Mariëtte Hamer van de PvdA noemde meer dan tien normen, waarop ze het plan zal beoordelen.

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega benadrukte dat ze "voor verbetering van het ontslagrecht is en niet voor verslechtering".

Alleen CDA'er Eddy van Hijum liet er geen misverstand over bestaan dat hij blij is met de adviesaanvraag aan werkgevers en vakbonden door het kabinet. Zo hield hij VVD-Kamerlid Atzo Nicolaï voor "dat het toch maar winst is" dat er nu een voorstel ligt om het ontslagrecht te vereenvoudigen, terwijl dat gevoelig ligt bij zijn coalitiegenoten.

Toetsen

De PvdA zal de kabinetsplannen toetsen op bijvoorbeeld hoeveel mensen die werkgevers nu minder snel aannemen, zoals langdurig werklozen, allochtonen, vrouwen en gehandicapten, makkelijker aan een baan komen.

Voor de sociaaldemocraten weegt ook zwaar dat iedere werknemer recht krijgt op een ontslagvergoeding, dat de lagere inkomens er beter van worden en dat de "platina handdrukken" aan de top van het bedrijfsleven worden aangepakt.

Oppositie

Dat zei Hamer op vragen van oppositiepartijen SP, VVD, GroenLinks, D66 en SGP. De PvdA was voor de verkiezingen nog tegen de versoepeling van het onslagrecht, maar gaat er nu mee akkoord dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) daarover advies vraagt aan de Stichting van de Arbeid, het officiële overlegorgaan van werkgevers en werknemers.

GroenLinks, SP en D66 zien niets in de adviesaanvraag, omdat werkgevers en vakbonden hierover toch sterk verdeeld zijn. De VVD is ook sceptisch.

Volgens GroenLinks komen flexwerkers en oudere werknemers er bekaaid vanaf in de voornemens van het kabinet. De SP verwijt het kabinet bovendien dat die de platina handdrukken van topinkomens buiten schot laat.

Versoepeling

D66 en VVD vinden dat het kabinet niet ver genoeg gaat in de versoepeling van het ontslagrecht. Vrouwen, etnische minderheden en mensen met een arbeidshandicap komen moeilijk aan de slag, doordat de werknemers die al een baan hebben hun werk door bepalingen in de cao's veilig weten te stellen.

GroenLinks is op zich blij met een vereenvoudiging van de ontslagbescherming, maar vindt dat het kabinet werkzoekenden meer perspectief moet bieden om aan de slag te komen.