DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vindt dat gemeenten een groter deel van de belastingen zelf moeten kunnen heffen. "Dan zien mensen meer wat er in hun buurt mee wordt gedaan."

Een stijging van de lokale heffingen kan worden gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting.

Dat zegt de minister in een interview met weekblad Elsevier, dat woensdag is verschenen. Sinds haar aantreden als minister bepleit Ter Horst meer verantwoordelijkheid en vrijheden voor gemeenten.

Pleidooi

Een commissie onder leiding van oud-politicus Jozias van Aartsen hield vorige maand ook een warm pleidooi voor meer lokale heffingen. De commissie beval aan dat tussen de 30 en 40 procent van de gemeentelijke inkomsten uit lokale belastingen moet komen.

Het voorstel werd met applaus ontvangen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die het dit najaar tijdens een ledenraadpleging voorlegt aan de achterban.

Momenteel halen gemeenten een vijfde van hun inkomsten zelf binnen. Minder dan de helft van dat bedrag komt uit lokale belastingen.

Akkoord

Minister Ter Horst heeft dit voorjaar al een akkoord gesloten waarin meer vrijheid wordt gegeven aan gemeenten. Zo zal het ministerie van Binnenlandse Zaken niet langer het maximum van de onroerendezaakbelasting (ozb) bepalen.

Gemeenten mogen dat zelf doen, zolang ze gezamenlijk niet door een afgesproken plafond breken.