BURGUM - De Friese plattelandsgemeente Tytsjerksteradiel is kwaad op ProRail omdat de spoorbeheerder elf nachten lang goederentreinen op het spoor Leeuwarden-Groningen wil laten rijden. "Dat is wettelijk helemaal niet toegestaan", aldus een zegsvrouw van de gemeente woensdag.

ProRail stuurde Tytsjerksteradiel dinsdag een persbericht over de tijdelijke nachttreinen met het verzoek dat op de website van de gemeente te plaatsen om burgers te informeren. "Dat hebben we niet gedaan", aldus de gemeentewoordvoerder.

De gemeente heeft het ministerie van VROM geïnformeerd en hoopt dat de minister een streep door de nachttreinen zet.