PARIJS - De prijzen van met name melkproducten en graan zullen de komende jaren fors omhoog gaan. De landbouwprijzen worden gestuwd door de productie van biobrandstoffen, zo blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ook de stijgende vraag naar voedsel speelt een rol.

De OESO voorziet de komende tien jaar een gemiddelde prijsstijging van 20 tot 50 procent ten opzichte van de afgelopen tien jaar, zo verklaarde een van de opstellers in een toelichting. Het rapport is opgesteld in samenwerking met de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO.

Biobrandstoffen

In toenemende mate zullen granen, oliezaden en suiker worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, zoals ethanol en biodiesel.

De graanprijzen zijn de afgelopen tijd al gestegen, maar dat kwam vooral door slechte weersomstandigheden zoals droogte. In de toekomst zullen de prijzen ook stijgen door het slinken van landbouwoverschotten en een vermindering van exportsubsidies.

Maar de invloed daarvan is minder groot dan die van biobrandstoffen, aldus het rapport dat woensdag naar buiten werd gebracht.