DEN HAAG - De Arbeidsinspectie controleert de komende zomermaanden bij ruim zeshonderd bedrijven of jonge vakantiekrachten wel onder veilige omstandigheden werken.

Zij doet dat vooral in de detailhandel, landbouw en horeca waar traditioneel veel jongeren zomers wat bijverdienen. Dat heeft de zij woensdag aangekondigd.

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken wil weten of werkgevers wel voldoende letten op de werkende kinderen en jongeren. Die lopen meer risico's dan oudere werknemers, omdat ze vaak onervaren en speels zijn. Daarom mogen ze ook bepaald, vooral gevaarlijk en zwaar lichamelijk werk niet doen.

Toezicht

Bovendien is er juist in de vakantietijd regelmatig sprake van gebrekkig toezicht door een magere bezetting.

Verbetering

Vorige zomer bleek bij een kwart van de gecontroleerde bedrijven iets mis te zijn met de werksituatie van vakantiekrachten. Dat was een forse verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, toen telkens circa 45 procent van de bezochte werkgevers in overtreding was.

Pluimveeslachterijen

Dit jaar heeft de Arbeidsinspectie in de landbouw bijzondere aandacht voor pluimveeslachterijen. Volgens een woordvoerster zijn er signalen binnengekomen dat daar meerdere jongeren aan het werk gaan. "Wij zijn wel benieuwd wat ze daar dan gaan doen, want kinderen mogen niet in een industriële omgeving werken en in slachterijen staan nogal wat machines."

In de horeca werkt de dienst dit jaar voor het eerst samen met de Voedsel en Waren Autoriteit. Op die manier wordt voorkomen dat horeca-ondernemers onnodig van hun werk worden gehouden, omdat ze verschillende inspectiediensten over de vloer krijgen.