DEN HAAG - Het kabinet wil de wettelijke ontslagvergoeding beperken tot maximaal een jaarinkomen. Voor lagere inkomens zijn ontslagvergoedingen van meer jaarsalarissen mogelijk, met een maximum van 75.000 euro voor jongere werknemers en van een ton voor ouder personeel.

Dat blijkt uit een adviesaanvraag die minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken dinsdag naar de Stichting van de Arbeid heeft gestuurd. Daarin zitten werkgevers en de vakbonden. Het kabinet wil uiterlijk 1 september advies van hen.

Versoepeling

Samen met de werkgevers vindt Donner dat het ontslagrecht versoepeld moet worden om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De vakbeweging verzet zich echter hiertegen. Vorige week lukte het tijdens de partcipatietop ook niet overeenstemming te bereiken met de sociale partners over het beperken van de ontslagvergoeding.

Het kabinet legt daarom een eigen voorstel op tafel, dat al eerder op hoofdlijnen uitlekte. Donner hoopt dat de sociale partners het nu wel eens worden. "Maar we vragen om advies, niet om instemming", stelde hij.

CWI

Door in de wet ontslagvergoedingen te maximeren, krijgt volgens Donner zowel de werkgever als werknemer meer duidelijkheid. Nu kan een werkgever bij ontslag kiezen voor een gang naar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of naar de rechter stappen.

Bij het CWI heeft de werknemer geen recht op een vergoeding en in het laatste geval wel, maar dan volgt een juridische procedure.

Segment

In de kabinetsplannen kan een werknemer zonder toets worden ontslagen, maar dan is hij wel verzekerd van een vergoeding. Volgens Donner wordt een "klein segment" getroffen door de beperking van de gouden handdruk, omdat 80 procent van werkend Nederland een jaarsalaris tot 50.000 euro heeft en mensen steeds kortere dienstverbanden kennen.