AMSTERDAM - Studenten met de Surinaamse nationaliteit betalen aan de Vrije Universiteit (VU) vanaf september weer hetzelfde bedrag aan collegegeld als studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER).

Dat betekent dat het collegegeld voor hen omlaaggaat. Dat heeft de universiteit maandag laten weten. Tot de EER behoren alle EU-landen met enkele landen als Noorwegen en Zwitserland.

Plasterk

Het bestuur van de universiteit heeft daartoe besloten, omdat minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich door de Tweede Kamer heeft laten overtuigen van "de redelijkheid en billijkheid" om maatregelen te treffen waardoor studenten uit Suriname wat collegegeld betreft dezelfde behandeling als Nederlandse studenten krijgen.

De VU heeft er evenals de Universiteit van Amsterdam al eerder op aangedrongen de ongelijkheid tussen Nederlandse studenten en studenten met de Surinaamse nationaliteit op te heffen.