ROTTERDAM - Ziekenhuizen moeten niet langer te maken krijgen met een oerwoud aan regels als ze willen bouwen of verbouwen. Voor de regelgeving voor bouwactiviteiten van ziekenhuizen moet een samenhangend stelsel worden ontworpen.

Dit is een van de aanbevelingen van het rapport 'Zorg voor minder last', dat maandag in Rotterdam is aangeboden aan minister Ab Klink (Volksgezondheid) en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën).

Toezichthouders

Volgens de Rotterdamse hoogleraar Hans Büller, die het rapport samenstelde, ondervinden ziekenhuizen te veel hinder van toezichtshouders.

Het is beter als een ziekenhuis met één controlerende instantie te maken krijgt. Maar dan moeten ziekenhuizen wel een database opzetten en standaard bijhouden, die de circa veertig toezichthouders kunnen raadplegen.

Volgens het rapport hebben ziekenhuizen om de haverklap toezichthouders over de vloer die inspecteren, controleren, visiteren en accrediteren. Een deel daarvan komt voor rekening van de rijksinspecties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), de Arbeidsinspectie (AI) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Lastendruk

Het overgrote deel van de lastendruk wordt echter veroorzaakt door verzekeraars, wetenschappelijke verenigingen (visitaties) en gemeenten.

Zo hebben de ziekenhuizen om de waterkwaliteit te controleren te maken met de Arbeidsinspectie, de VROM-Inspectie, het provinciale toezicht op zwem- en badwatersystemen, het toezicht op water en waterinstallaties (waterleidingbedrijven) en het preventieve toezicht door de GGD-en.

Het werk van die vijf instanties zou best door één toezichthouder (onder leiding van de IGZ) kunnen worden gedaan, meent Büller.