DEN HAAG - Defensie gaat de komende jaren meer materieel afstoten om financiële knelpunten op te lossen. Het personeel wordt in de nieuwe bezuinigingsronde gespaard en eventueel herplaatst op onderdelen waar versterking nodig is. Defensie verwacht geen gedwongen ontslagen en stelt de slagkracht te behouden.

Dat staat in de hoofdlijnennotitie die minister Eimert van Middelkoop en staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie) maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin doen zij uit de doeken hoe zij de middelen van Defensie herschikken. De bewindslieden zijn maandag samen met de commandant der strijdkrachten Dick Berlijn op pad om de eenheden in het land te informeren.

Van Middelkoop heeft onder meer besloten om 28 van de 88 gevechtstanks af te stoten en twaalf van de 36 pantserhouwitsers, het zwaarste kanon van de krijgsmacht. Ook worden achttien van de negentig operationele F-16's wegbezuinigd. De vijf F-16-squadrons worden kleiner van omvang. Bovendien blijven er nog vijftien gevechtsvliegtuigen van dit type over voor de training.

Tomahawk-raketten

Ook schrapt Defensie enkele projecten zoals de Tomahawk-raketten. De compagnie mariniers op Curacao wordt vervangen door roulerende militairen van de landmacht. De marechaussee raakt zeventig formatieplaatsen kwijt.

Tegelijk wil Defensie de personeelscapaciteit op bepaalde onderdelen versterken en de werkdruk verlichten. Door bijvoorbeeld een kleiner aantal F-16's, krijgen de schaarse technici voor deze toestellen meer lucht. Verder wordt de capaciteit vergroot bij de inlichtingeneenheden en wordt de beveiliging verbeterd van militairen op uitzending.

De Apaches krijgen meer personele en logistieke ondersteuning, omdat deze gevechtshelikopters "vrijwel onmisbaar zijn gebleken in de ondersteuning van grondtroepen", zo schrijven de bewindslieden.

Hoofdkwartier

Defensie wil verder een permanent gezamenlijk hoofdkwartier oprichten om operaties beter te kunnen aansturen. Verder wordt de samenwerking in internationaal verband versterkt en moeten commandanten beter en sneller operationele informatie kunnen krijgen. Ook de capaciteit voor civiel-militaire samenwerking gaat omhoog. Verder wil Defensie de eigen bedrijfsvoering verbeteren.

Defensie heeft moeite om genoeg nieuw personeel te krijgen en ook om de huidige medewerkers te behouden. Daarom wil ze meer aandacht schenken aan de arbeidsvoorwaarden voor personeel. Bij de werving gaat meer aandacht uit naar vrouwen en allochtonen.

De afgelopen jaren heeft Defensie al een grote reorganisatie ondergaan waarbij ruim 11.000 functies waren geschrapt. Op Prinsjesdag willen Van Middelkoop en Van der Knaap een nadere uitwerking geven van de voorgenomen aanpassingen.