DEN HAAG - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) waarschuwt dat sommige kruidenpreparaten uit de traditionele Chinese geneeskunde aristolochiazuren kunnen bevatten. Die gifstoffen tasten de nieren aan en kunnen ook in kleine hoeveelheden kanker veroorzaken.

Consumenten wordt daarom aangeraden die preparaten niet te gebruiken.

De kruidenpreparaten zijn bedoeld om vocht af te drijven. Ze kunnen worden gebruikt om het gewicht naar beneden te krijgen. Tussen 2005 en 2007 heeft de VWA 68 risicovolle middelen onderzocht. In 25 daarvan zijn aristolochiazuren aangetroffen.

Verboden

In Nederland is het sinds 2001 verboden kruidenpreparaten met aristolochiazuren te verkopen. Het verbod kwam tot stand, nadat onder meer in de jaren negentig in België meer dan zeventig mensen door gebruik van de bewuste preparaten ernstige nierproblemen hadden opgelopen. In veel gevallen bleken zij ook kanker te hebben.

Ondanks het verbod komen de preparaten volgens de VWA toch in de handel, doordat de markt van de Chinese kruidenpreparaten onoverzichtelijk is. Kleinschalige importen zijn vaak moeilijk te controleren en bovendien kunnen particulieren via internet aan de middelen komen.

Nederlands

Kruidenmengsels moeten in Nederland voorzien zijn van de Nederlandse aanduidingen van de planten. Als die niet bekend zijn, moeten de plantensoorten in ieder geval bij hun Latijnse naam worden aangeduid. De VWA heeft geconstateerd dat de etikettering soms te wensen overlaat.

Kruidenpreparaten worden dan met namen uit de traditionele Chinese geneeskunde aangeduid. Onder één naam kunnen meerdere planten met dezelfde werking worden gegroepeerd.

De vergiftigingen in België hadden plaats doordat een afslankpreparaat niet het kruid stephania tetrandra, maar aristolochia fanchi bevatte. Beide planten zijn in de traditionele Chinese geneeskunde onderling uitwisselbaar en worden aangeduid als fang ji. Als op het etiket alleen die woorden staan, is dus onduidelijk of het kruidenpreparaat aristolochiazuren bevat. De VWA heeft op haar website een aantal preparaten gezet die gevaarlijk kunnen zijn.