DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings heft het bouwverbod op het Groenenbergterrein naast Schiphol op. Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden dit bedrijventerrein, jarenlang inzet van juridische procedures, ontwikkeld kan worden.

Het verbod werd in 2003 - op verzoek van de luchthaven - ingesteld omdat de capaciteit van Aalsmeerbaan door bouwplannen op het terrein aangetast zou kunnen worden.

Inmiddels zijn de inzichten zodanig veranderd dat handhaving van het bouwverbod niet langer nodig is, maakte het ministerie van Verkeer en Waterstaat donderdag bekend.

Chipshol

Projectontwikkelaar Chipshol vocht voor de rechter een verbeten strijd uit, omdat de ontwikkelaar tegengewerkt zou zijn bij het opzetten van een kantorenpark op het Groenenbergterrein. De rechter kende Chipshol eerder dit jaar een schadevergoeding toe. Twee weken geleden droeg de rechtbank in Haarlem Schiphol op binnen tien dagen 19 miljoen euro voorschot te betalen.

Destijds waarschuwde Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), op basis van bouwplannen en -tekeningen die er toen lagen, voor verstoring van het bij landingen nuttige radionavigatiesysteem ILS en daardoor voor aantasting van de capaciteit van de Aalsmeerbaan.

Verstoring

Volgens het ministerie is uit informatie inmiddels gebleken dat eventuele verstoring van ILS niet wordt veroorzaakt door de voorgenomen bebouwing, maar wel door eventueel geparkeerde vrachtwagens. De Wet Luchtvaart heeft de minister bevoegdheden om zulke problemen te voorkomen.

Op basis van deze nieuwe feiten, aldus het departement, heeft de luchthaven gevraagd het bouwverbod op te heffen. Ook Chipshol had dat gevraagd. Opheffing van het verbod betekent dat volgens de procedures van de genoemde wet het Groenenbergterrein ontwikkeld kan worden.