AMSTERDAM - De raad van bestuur van het noodlijdendeautomatiseringsbedrijf Getronics houdt het voor gezien. Hetcomplete bestuur is opgestapt.

Dat hebben de toezichthouders op het bedrijf, de raad vancommissarissen, vrijdag bekendgemaakt. De handel in het aandeel opde Amsterdamse effectenbeurs is meteen na de mededeling op eenstand van 12 eurocent stilgelegd.

Volgens een verklaring van de commissarissen ligt een verschilvan inzicht over het leiden van het bedrijf ten grondslag aan hetvertrek. Het IT-bedrijf is met zijn obligatiehouders in overleg omvan zijn diepe schulden af te komen. Het is de bedoelingschuldbewijzen om te zetten in aandelen in het bedrijf.

Duidelijkheid

Het laatst bekende bod is een belang van 81,5 procent van deaandelen, 75 miljoen euro cash en nieuwe schuldpapieren. Beginmaart moet hier duidelijkheid over komen, tot 6 maart hebben deobligatiehouders tijd om hun stukken aan te bieden.

De crisis bij Getronics wordt aangewakkerd door bedroevendecijfers. De ebita - oftewel de winst voor rentelasten, belastingenen afschrijvingen - over vorig jaar komt uit op 106 miljoen euro.Dat betekent dat het bedrijf sinds 27 januari, nog geen maandgeleden, 20 miljoen minder overhoudt. Toen werd nog een ebitaaangekondigd van 126 miljoen euro.

Kosten terugdringen

Het bedrag van 106 miljoen is inclusief een boekwinst oponroerend goed van 10 miljoen euro maar er komt nog een eenmaligelast van 43 miljoen bovenop om de kosten in het bedrijf verderterug te dringen.