AMSTERDAM - Het rijk heeft tegen de afspraken in toch tientallen miljoenen euro’suitgegeven aan adviseurs en organisatiebureau's. Het bedrag is in drie jaarverdubbeld. Dat zou volgens het Algemeen Dagblad blijken uit een overzicht dathet ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Intotaal werd er in 2001 383 miljoen euro aan extern personeel uitgegeven, tegen miljoen in 1998.

Het tweede Paarse kabinet had afgesproken in die periode 15 procent tebezuinigen. Ook het kabinet-Balkenende heeft gezegd 105 miljoen euro te willenbezuinigen. De Kamer vroeg om een overzicht van de uitgaven op aandringen vanD66-Kamerlid Thom de Graaf. “Het begint een rituele dans te worden: in hetregeerakkoord staat een flinke bezuiniging, maar de kosten blijven stijgen”,aldus De Graaf.

De oud-fractieleider van D66 vindt dat de ministerraad zijnverantwoordelijkheid moet nemen om de maatregelen ook daadwerkelijk uit tevoeren. “De ministerraad moet er bovenop zitten”, zo zegt hij. Het inhuren vanpersoneel van buitenaf is volgens De Graaf niet alleen duur, maar ook onhandigomdat op die manier teveel kennis zou wegvloeien.