AMSTERDAM - Bijna alle aandeelhouders van UPC hebben woensdag ingestemd met de financiële herstructurering van het noodlijdende kabelbedrijf. Via onder meer een aandelenruil, waarbij de aandeelhouders het schip ingaan, brengt UPC zijn schuldenlast terug van circa 9 miljard tot 3,6 miljard euro.

Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Amsterdam is de nominale waarde van het aandeel UPC teruggebracht van 1 euro naar 2 eurocent. De aandeelhouders krijgen niets betaald. Voor elke aandelen UPC krijgen beleggers één aandeel 'New UPC'.

Het Nederlandse UPC wordt een volledige dochter van de nieuwe Amerikaanse onderneming New UPC met alleen een beursnotering in de Verenigde Staten. De waarde van een aandeel New UPC is door het bedrijf vooralsnog vastgesteld op 38,5 dollar.

Reorganisatie

Wanneer de reorganisatie is afgerond, naar verwachting eind maart, vervalt UPC's notering aan de effectenbeurs van Amsterdam. Op dat moment treden ook alle bestuurders en commissarissen af. De leden van de raad van bestuur blijven wel werkzaam bij UPC.

Aandeelhouders die minder dan 278 UPC-stukken bezitten, vallen buiten de boot. Hun aandelen worden op naam geregistreerd. De onderneming neemt in een later stadium een besluit over deze stukken, zei bestuurder A. Tuijten woensdag. "Het is niet zo dat deze aandelen automatisch verdampen. Er zijn meerdere opties mogelijk." Tuijten wilde niet ingaan op de mogelijkheid van een uitkoopregeling, zoals een aandeelhoudster suggereerde.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) putte geen hoop uit Tuijtens opmerkingen. Volgens VEB-econoom J. Leenaers is er een uiterst minieme kans dat de gedupeerde aandeelhouders nog iets van hun inleg terugzien. "Ik wil de hoop nu echt niet aanwakkeren. De waarde van het aandelenbezit is gewoon nul."

Eind vorig jaar ging UPC zowel in Nederland als de VS in surseance van betaling om obligatiehouders te dwingen hun lening om te zetten in aandelen. Als de obligatiehouders hiermee eind februari akkoord gaan, is UPC 65 procent van zijn schulden kwijt.

'Redelijk comfortabel'

Financieel directeur C. Bracken bestempelde de overblijvende schuldpositie als "redelijk comfortabel". Zowel het bestuur als de commissarissen betuigden de veertigtal beleggers die op de bijeenkomst waren afgekomen, hun sympathie. "Vandaag voelt niemand zich goed, maar we doen ons best om de onderneming overeind te houden. De business is gegroeid, UPC heeft geweldige vooruitzichten", beweerde commissaris M. Fries. Volgens UPC hebben de grote investeringen en de ingestorte internet- en telecommarkt het bedrijf de das omgedaan. Op de vraag van een aandeelhouder "of er imbecielen in de directie hebben gezeten?" wilde niemand ingaan. De verontwaardigde belegger betaalde ooit 26 euro voor een aandeel UPC. De VEB zette woensdag vraagtekens bij de toekomst van het bedrijf. "Er blijft een schuld staan van 3,6 miljard euro. Ik zie niet in, hoe UPC de inkomsten zo fors omhoog kan brengen dat het toch niet opnieuw in de problemen komt met de rentelasten."