DEN HAAG - Het vermogen van de woningcorporaties is niet 200 miljard euro, maar ongeveer een tiende daarvan. Dat heeft minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) dinsdag gezegd. Zij reageert daarmee op een schatting van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens de PvdA-minister is de 200 miljard "volstrekt bezijden de waarheid". Zij stelt dat de corporaties 20 à 30 miljard euro vrij te besteden hebben. Het CPB vreest dat bij de besteding van daarvan misstanden zullen ontstaan. Volgens het planbureau ontbreekt het aan een goede maatschappelijke afweging en verantwoording.

Vogelaar stelt echter dat het kabinet al "een behoorlijke aanslag op dat vermogen doet". Zij is op dit moment met de verenigingen in overleg om uit het vermogen van de woningcorporaties, zoals het regeerakkoord wil, jaarlijks 750 miljoen extra te investeren in woningbouw en de verbetering van woningen en wijken. Verder investeren de corporaties volgens de minister al 6 miljard euro per jaar.