DEN HAAG - De glastuinbouw ondervindt grote hinder van de liberalisering van de gasmarkt. De tuinders klagen over extreem hoge kosten die leveranciers en netbeheerders hen in rekening brengen. Maar ook over fouten in meetgegevens en gasmeters die niet of te laat zijn gemonteerd.

Veel tuinders zitten nog steeds te wachten op de eindafrekening van hun gasverbruik van vorig jaar. Dat maakt het voor hen lastig om hun teeltplannen te maken omdat ze hun energiekosten niet kunnen ramen, aldus LTO Nederland. De belangenorganisatie voor de land- en tuinbouw heeft deze problemen dinsdag op tafel gelegd in een overleg met minister Veerman van Landbouw en Visserij.

"Er is en doorbraak nodig"

LTO Nederland heeft er bij de bewindsman op aangedrongen dat de overheid snel maatregelen moet nemen. "Er is een doorbraak nodig, anders dreigt de liberalisering geheel te ontsporen."

Veerman heeft toegezegd de kwestie opnieuw onder de aandacht van staatssecretaris Wijn (Economische Zaken) te brengen. Wijn ontving recent ook al een brandbrief van MKB-Nederland, waarin de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf soortgelijke problemen aankaart.

Van de 6500 glastuinbouwers in Nederland zijn er circa duizend die momenteel al hun eigen gasleverancier mogen kiezen. Ongeveer de helft is ook veranderd van leverancier. Volgens een woordvoerder van LTO Nederland gelden de problemen echter beide groepen.

Per 1 januari 2004 komt de markt vrij voor de andere tuinders in het kader van het vrijgeven van de energiemarkt voor in totaal 7 miljoen huishoudens (gezinnen en kleine bedrijven). LTO Nederland vindt dat deze laatste stap naar volledige liberalisering van de energiemarkt moet worden uitgesteld.