DEN HAAG - De kabinetsplannen in het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie dreigen bij ongeremd beleid tot grote budgetoverschrijdingen te leiden.

Het kabinet lijkt met zijn nieuwe plannen in te spelen op het creëren van een warm gevoel, terwijl moeilijke dossiers - vooral de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de AOW-leeftijd en pensioenen - onaangeroerd blijven.

Dat schrijft de Raad van Economische Adviseurs (REA) dinsdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet zou vooralsnog blijven steken in ouderwets paternalisme. "Het kabinet wekt te veel de verwachting bij de burgers alsof de overheid overal en altijd de helpende hand zal bieden." De raad wijst op thema's, zoals roken, vetzucht, gloeilampen en ouders op opvoedcursus.

Zalm

Het door de Kamer ingestelde adviesorgaan op het gebied van de economie hekelt het loslaten van het 'behoedzame' budgettaire beleid van voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm. Ook de hervormingsgezindheid van het vierde kabinet-Balkenende is minder dan de vorige versies, terwijl volgens de REA met de aantrekkende economie juist kansen liggen om in te grijpen.

Zo moet met het oog op de vergrijzing de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd worden van 65 naar 67 jaar. Ook dienen pensioenspaarders meer zeggenschap te krijgen over hun belegde gelden. Verder is een soepeler ontslagrecht nodig om ondernemingen veerkracht te geven. De raad maakt zich bovendien zorgen over de schaarste aan woningen en de stijgende huizenprijzen.

Vroegpensioen

Tot de verkiezingen in 2006 werd door voorgaande kabinetten ingegrepen in onder meer de WAO, het vroegpensioen en de gezondheidszorg. REA: "In 2007 aanbeland lijkt het erop alsof de puf om te hervormen eruit is. Het nieuwe kabinet lijkt vooral van zins om op de winkel te passen en eerdere hervormingen de kans te geven (hopelijk) effect te sorteren."

Oppositiepartij D66 voelt zich gesteund door het REA-advies en komt de komende weken met voorstellen. "Hervormingen zijn altijd moeilijk op de korte termijn. Daarom vereisen ze ook politieke moed. Maar we moeten de politieke realiteit onder ogen zien als we willen dat volgende generaties een huis kunnen huren of kopen, dat ouderen AOW blijven ontvangen en dat de outsiders werk krijgen", aldus D66-leider Alexander Pechtold.