AMSTERDAM - In tegenstelling tot Rabobank melden andere concurrenten van ABN Amro geen grote toestroom van klanten van de bank die is verwikkeld in een overnamestrijd. Dat bleek dinsdag uit een rondgang langs de banken. Klanten van ABN Amro denken wel na over een eventuele overstap, zeggen woordvoerders van banken.

Maandag bleek dat duizenden klanten van ABN Amro zijn overgestapt naar Rabobank. Eind maart werd bekend dat ABN Amro en het Britse Barclays fusiegesprekken voerden. Kort daarna mengde een bankengroep onder leiding van Royal Bank of Scotland zich in het overnamegevecht.

Andere banken merken wel dat rekeninghouders bij ABN Amro bezig zijn zich te heroriënteren, maar van een massale toeloop is geen sprake. "Je ziet wel dat er wat gebeurt", zegt een woordvoerster van SNS Bank. "Er is zeker interesse, maar vooralsnog vertaalt zich dat niet in een grote stijging van het aantal overstappende klanten", aldus de zegsvrouw.

Van Lanschot Bankiers

Haar collega bij Van Lanschot Bankiers bevestigt dat beeld. Anders dan SNS richt Van Lanschot zich op vermogende klanten. "Dat is een groep die niet over een nacht ijs gaat. We verwachten niet dat het storm zal lopen, maar je ziet wel dat er meer interesse voor een oriënterend gesprek", aldus de zegsman.

Voor Van Lanschot Bankiers is de situatie niet geheel nieuw. Toen Mees Pierson in 1997 opging in Fortis, was eenzelfde trend zichtbaar, zo zegt de woordvoerder. "Daar hebben we wel nieuwe klanten aan overgehouden." Ook bij ING Postbank is van een grote toeloop geen sprake. "Het is niet meer dan anders", aldus een woordvoerder.

Consumentenbond

Een woordvoerster van de Consumentenbond zegt niet de indruk te hebben dat klanten zich massaal zorgen maken. "Het valt wel mee", zegt ze. Volgens haar heeft een brief die De Nederlandsche Bank in mei deed uitgaan veel mensen gerustgesteld. Daarin zei de centrale bank dat er "geen enkele reden is voor onrust" over de overname van ABN Amro. DNB liet ook weten de ontwikkelingen "nauwgezet" in de gaten te houden.