AMSTERDAM - De verhoogde collegegelden maken het voor veel studenten van buiten de Europese Unie nagenoeg onmogelijk om in Nederland te studeren. Dat zeggen de Jonge Socialisten (JS), de jongerenbeweging van de PvdA.

Zij pleiten ervoor dat studenten uit landen die ontwikkelingshulp ontvangen dezelfde collegegelden gaan betalen als Europese studenten. Nu is er onderscheid. Studeren aan de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam kost Europese studenten per 1 september bijvoorbeeld vijftienhonderd euro, terwijl een student van buiten de EU bedragen tot negenduizend euro moet betalen.

Dit verschil is het gevolg van een Europees convenant, waarmee geregeld is dat Europese lidstaten elkaar vergoeden voor studenten die buiten de eigen lidstaat studeren. "Veel niet-Europeanen die in Nederland willen studeren, zijn afkomstig uit ex-kolonies zoals Suriname", zegt een woordvoerder van de JS. "Zij kunnen de collegegelden die Nederland vraagt niet opbrengen."

Beperkingen

Nederlandse regelgeving zou buitenlandse studenten nog meer beperkingen opleggen, zoals aan het aantal uren dat zij maximaal mogen werken. Gezien de hoogte van de collegegelden en de oplopende huurprijzen betekent dit dat een student van buiten de EU niet in zijn levensonderhoud kan voorzien of wordt gedwongen zwart te werken, stelt de JS.

De JS wil dat minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) voor 1 september maatregelen neemt. Niet-Europese studenten die niet uit een land komen dat ontwikkelingshulp ontvangt, kunnen zichzelf meestal prima bedruipen, stelt de JS. "Die komen vaak uit Amerika en China", zegt de woordvoerder. "Die landen hebben een eigen financieringsprogramma voor studeren in het buitenland."