DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken gaat kijken of discriminatie door ongelijke beloning van werknemers aangepakt kan worden in de Arbeidsomstandighedenwet. Dat heeft de bewindsman maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Donner reageert op aanbevelingen van een door zijn voorganger, Aart Jan de Geus, ingestelde werkgroep voor gelijke beloning ongeacht geslacht, ras en contractsvorm.

De Geus moest na een proefproject 'Quickscan gelijke beloning' nog constateren dat de Arbeidsinspectie weliswaar verschillen kon constateren, maar onduidelijk bleef of er sprake was van een ongelijke behandeling door werkgevers.

Vrouwen

Ook moest De Geus vorig jaar constateren dat maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner te maken niet hadden geholpen. Zo verdienen vrouwen in het bedrijfsleven al jaren gemiddeld ongeveer een vijfde minder dan mannen. Een groot deel van het verschil is verklaarbaar, omdat mannen vaker in hogere functies werken en andere beroepen kiezen. Maar voor 7 procent is geen excuus te bedenken.

Donner wil nu blijvend aandacht organiseren voor het (onbewust) ongelijk behandelen van werknemers. De bedoeling is om in het kader van een bewustwordingscampagne jaarlijks de Gelijk Loon Dag te organiseren in het voorjaar.