OOSTERHOUT - Zes gemeenten die deelnemen aan de sociale werkplaats !GO bv in West-Brabant overwegen aangifte te doen nu blijkt dat er mogelijk gerommeld is met de boekhouding. Dat zei bestuursvoorzitter Eddi Oolhorst, wethouder van de gemeente Oosterhout, maandag.

Nadat enkele weken geleden de jaarrekening 2006 bekend was geworden, bleek dat het verlies was opgelopen tot zeven miljoen euro. Dat was vijf miljoen meer dan vooraf geraamd. De verliezen zijn volgens Oolhorst te wijten aan grote voorraadverschillen en boekingsfouten.

Nader onderzoek door de accountant moet uitwijzen in hoeverre daadwerkelijk sprake is van ontvreemding op de werkplaats, dan wel boekhoudkundige fraude. "Het laatste is volgens ons waarschijnlijker", aldus Oolhorst.

Reorganisatie

De sociale werkplaats telt 800 medewerkers. Hun banen zijn niet in gevaar. Wel moeten de circa 150 begeleiders en administratief personeel vrezen voor een stevige reorganisatie.

Directeur Egbert Lichtenberg van !GO bv liet weten dat hij inmiddels gesprekken voert met de ondernemingsraad.

Onthutsend

Wethouder Oolhorst vindt het 'onthutsend' om te merken dat de verliezen ongemerkt zo hoog hebben kunnen oplopen. Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het slechte toezicht, moet volgens hem nog blijken.

Hoewel vorige zomer na een advies van een onderzoekbureau de Raad van Commisarissen werd opgedoekt en de gemeenten de teugels wat strakker in handen namen, kon dat niet voorkomen dat over de periode 2004 tot en met 2006 boekhoudkundig van alles fout ging.

De gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen, Werkendam, Woudrichem en Aalburg willen daarom ook de jaarrekening 2005 openbreken en laten onderzoeken.

Aangifte

Afhankelijk van het onderzoek zullen de gemeenten binnen enkele weken aangifte gaan doen.

Los van deze kwestie loopt nog een juridisch onderzoek tegen de oud-directeur van de sociale werkplaats. Hij zou te buitensporig zijn geweest met zijn declaraties. Wanneer dit onderzoek is afgerond, is niet bekend.