DEN HAAG - Werkgevers kunnen er voor kiezen zelf op te draaien voor de kosten van ziekteverzuim van werknemers die niet in vaste dienst zijn. Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken heeft dinsdag laten weten dat de wet die dit regelt op 1 maart in werking treedt.

Sinds de privatisering van de Ziektewet hebben werkgevers een loondoorbetalingsplicht voor zieke werknemers met een vast dienstverband. Doel hiervan is werkgevers te prikkelen alles in het werk te stellen verzuim van werknemers te voorkomen en bij ziekte bij te dragen aan een snelle terugkeer. Een vergelijkbare regeling, maar dan niet verplichtend, komt er nu ook voor werkgevers die uitzendkrachten en freelancers aan het werk hebben.

Voor deze werknemers is er een collectief gefinancierd vangnet in de Ziektewet. Werkgevers dragen een zogenoemde vangnetpremie bij, die is gebaseerd op het risico om ziek te worden in hun sector. Werkgevers kunnen in de nieuwe regeling zelf de risico's voor ziekengeld gaan dragen. Ze hoeven de premie dan niet meer te betalen. De Geus verwacht dat met name bedrijven met een laag ziekterisico daar wel oren naar zullen hebben. Die kunnen dan veel geld besparen.