DEN HAAG - Bij de besteding van de miljardenvermogens van woningcorporaties dreigen misstanden te ontstaan. "Er is sprake van een bodemloze schatkist", stelt Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) in het Financiële Dagblad maandag.

Volgens Teulings ontbreekt een goede maatschappelijke afweging en verantwoording en zijn hervormingen gewenst. "Er zijn twee opties. Of de politiek moet weer meer rechtstreekse zeggenschap krijgen, óf de disciplinerende werking van de kapitaalmarkt moet tot zijn recht komen, aldus de directeur van het CPB.

Dit kan volgens hem leiden tot splitsing van corporaties in een sociale en commerciële tak. Teulings schat het vermogen van de woningcorporaties op 200 miljard euro.