AMSTERDAM - De politie kampt met een groot personeelstekort. Door vergrijzing van het personeelsbestand en een te kleine instroom van nieuwe agenten hebben politiekorpsen over het algemeen tussen de tien en twintig procent aan agenten te weinig.

Hierdoor blijven taken liggen. Dat laat een woordvoerder van de politiebond ACP zaterdag weten.

Door het tekort aan personeel kan de politie haar taken niet altijd naar tevredenheid vervullen, stelt de zegsman. Zo kan de politie haar tijd regelmatig noodgedwongen alleen besteden aan dringende noodhulp.

Opsporing

Dit gaat ten koste van de opsporingstaken. Op sommige plekken wordt gewerkt met zogenoemde 'crepeerroosters'.

Dit houdt in dat de politie 's nachts en in vakantieperiodes een bezetting heeft die minimaal is om de veiligheid te garanderen.

Studenten

In enkele korpsen is het tekort inmiddels opgelopen tot dertig procent, geeft de woordvoerder van de vakbond aan. De politie probeert dit op te vangen door studenten van de politieschool in te zetten.

De ACP benadrukt echter dat maatregelen vanuit de politiek noodzakelijk zijn.