DEN HAAG - Staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie) wil nog dit jaar een Zorgloket openen waar veteranen kunnen aankloppen voor hulp. Het loket, waarover al in 2004 werd gesproken, gaat de zorg voor aangemelde oud-militairen organiseren en zal zorgen voor de uitvoering van het pensioenstelsel.

Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het zorgloket is een plan uit 2004. Critici stelden dat het een tweede loket zou worden, omdat er ook al een centraal aanmeldpunt bij het Veteraneninstituut bestaat.

Registreren

Daarvoor zijn net tienduizenden oud-militairen aangeschreven, met de mededeling dat ze zich kunnen laten registreren en dat ze hulp kunnen krijgen bij het instituut. Enkele tientallen veteranen meldden zich daarop met een klacht.

Volgens Van der Knaap is het de bedoeling dat het veteraneninstituut het aan het zorgloket meldt als mensen zich daar aanmelden. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds gaat het zorgloket verzorgen.

Schadeclaims

Defensie ontving vorig jaar 152 nieuwe schadeclaims van militairen. Van hen klaagden er 25 hun werkgever aan voor schade die zij opliepen door een uitzending.

Deze klachten hadden onder meer te maken met gebrek aan nazorg. In totaal liepen er vorig jaar 483 procedures tegen het ministerie, waarvan er 82 volgden op een uitzending naar het buitenland.

Oordeel

In een van de procedures die daaruit volgden, oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat Defensie ook aansprakelijk is voor een schending van de zorgplicht van een werkgever als Defensie geen zeggenschap heeft over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder een militair wordt ingezet.

Van der Knaap buigt zich nog over de gevolgen van die uitspraak.