DEN HAAG - Wetenschappers van buiten de Europese Unie kunnen nog dit jaar makkelijker in Nederland aan de slag. Het kabinet heeft vrijdag besloten dat daarvoor een aparte procedure komt, die lijkt op de versoepelde regels die al gelden voor studenten en hoogopgeleiden.

Het gaat om wetenschappers die een hoger onderwijsdiploma hebben dat toegang geeft tot doctoraatsprogramma's en die door een onderzoeksinstelling zijn uitgekozen om een onderzoeksproject te doen.

De instellingen kunnen straks een overeenkomst sluiten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om voor de versnelde toelatingsprocedure in aanmerking te komen.

Vastleggen

De instelling en de onderzoeker moeten het doel en de duur van het onderzoek vastleggen. Ook moet de onderzoeker in z'n onderhoud kunnen voorzien en een ziektekostenverzekering hebben.

Wetenschappers en hun gezinsleden hebben geen tewerkstellingsvergunning meer nodig om hier te werken. Ook vervalt de inburgeringsplicht voor de wetenschappers.

Procedure

Volgens staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) en minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken), die het voorstel hebben gedaan, gaat de snellere procedure uiterlijk in oktober in.