DEN HAAG - De Belastingdienst neemt maatregelen om zijn dienstverlening te verbeteren. Zo komt er een vooringevulde belastingaangifte voor burgers en wordt de Belastingtelefoon beter bereikbaar.

Het kabinet is het vrijdag over dit plan eens geworden. De afzonderlijke maatregelen waren voor een belangrijk deel al eerder aangekondigd.

Daarnaast gaat de Belastingdienst werken met een nieuw automatiseringssysteem. Dat sluit beter aan op de belevingswereld van burgers en bedrijven.